Actueel

Al een aantal jaar richten we ons vanuit ROC van Twente en specifiek bij de richting Sport en Bewegen op de doelgroep senioren. Studenten lopen hun beroepspraktijkvorming onder andere in woonzorginstellingen. De ouderenzorg is in beweging, letterlijk en figuurlijk. Dat merken we als we op de verschillende stageadressen aanwezig zijn. Het begin is er!

Een digifiets is aangeschaft, een beweegtuin aangelegd of bewegen is opgenomen in een zorgleefplan. Maar zit bewegen al in het DNA van de organisaties? Hoe kunnen we bewegen zo integreren dat het niet als extra gevoeld wordt? En hoe kunnen we positieve gezondheid integreren in onze opleiding en bij de verschillende stageadressen? Samen met de ouderenzorg in Twente willen we graag weer een stap verder, samen positief in beweging blijven!

Samen gaan we door

Woonzorginstelling de Posten in Enschede gaat een stap verder. Samen met het onderwijs, ROC van Twente (MBO) en Saxion (HBO) slaan we de handen ineen om bewoners van het verzorgingshuis meer te laten bewegen. Deze samenwerking is op 29 juni jl. officieel gemaakt. Saxion gaat onderzoek doen en advies geven over de mate van beweging bij de bewoners. Met de uitkomsten van dat onderzoek kunnen de ROC studenten van het keuzevak “Senioren in Beweging” aan de slag.

De Posten en ROC van Twente werkten al langer samen om bewoners meer te laten bewegen. Studenten die het keuzevak ‘Senioren in beweging’ volgen, organiseren regelmatig beweegactiviteiten om de beweegnorm te verhogen. Een prachtige manier voor onze studenten Sport- en Bewegen om praktijkervaring op te doen en daarmee een zinvolle bijdrage te leveren aan beweegactiviteiten van de bewoners van De Posten.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst blog lysbeth

Invloed bewegen op positieve gezondheid?

Zowel de Posten als het ROC van Twente zijn partners van Twente Gezond. Beide organisatie hebben het gedachtegoed van positieve gezondheid omarmd en willen daar samen vorm en inhoud aan geven. Bewegen is immers een uitstekend middel om bij te dragen aan alle zes dimensies van positieve gezondheid. Het concept benadrukt het potentieel: kijken naar de mogelijkheden. Daarnaast willen we de focus leggen op gezondheid in plaats van ziekte: Wat kan de bewoner nog wel doen?; Wat voor vorm van bewegen heeft de bewoner vroeger gedaan?; En van welke muziek wordt een bewoner gelukkig? Op deze manier proberen we anders te denken en aan te sluiten bij Positieve Gezondheid. Het houdt ons als docenten en studenten scherp om niet alleen maar smal en aanbodgericht bezig te zijn. Om te kijken welke invloed bewegen heeft op de zes dimensies, zou het zinvol zijn om een begin en eindmeting te doen. Dit kan door het scoringsinstrument Mijn Positieve Gezondheid (MPG) in te zetten. Met deze vragenlijst kunnen de bewoners zelf hun positieve gezondheid ‘scoren’ op alle zes de dimensies. Op basis van de antwoorden krijgen bewoners een gezondheidsoppervlak in het spinnenweb berekend . Samen met de Posten gaan we bekijken of deze meting haalbaar is. 

Gezondheidsoppervalk MPG 1

Aan de slag schooljaar 2017-2018

Een schooljaar lang gaat een groepje studenten van het keuzevak Senioren in Beweging aan de slag bij de Posten. Voor hun stage lopen de studenten hier één ochtend in de week hun beroepspraktijkvorming. Op deze wijze dragen de studenten bij aan informele scholing. Ze zijn het voorbeeld van hoe bewegen geïntegreerd kan worden, hoe je creatief omgaat met materiaal en beweegvormen en wat bewegen kan doen voor de bewoners. Zij zijn de aanjagers en maken bewegen zichtbaar voor de bewoners, werknemers, vrijwilligers en de mantelzorgers. Daarnaast gaan we met de hele klas vier keer een beweegochtend organiseren. Op 12 afdelingen gaan studenten in tweetallen aan de slag om bewoners van de Posten in beweging te krijgen. Daarnaast komt Olga Commandeur langs om uit te leggen hoe de beweegtuin van YALP gebruikt kan worden. Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat 'Ouderen in Beweging'.

Samen met Judith Kamphuis (ook keuzevak docent) willen we ons steentje bijdragen. We gaan aan de slag met deskundigheidsbevordering op het gebied van bewegen, door trainingen te verzorgen aan werknemers, vrijwilligers en/of mantelzorgers over het belang, positieve invloed en mogelijkheden om bewegen te integreren. Dit sluit aan bij de bouwstenen van de inspectie van de gezondheidzorg, deskundigheidsbevordering is tenslotte één van de zeven bouwstenen. We willen in de toekomst vaker onze expertise op maat aanbieden en overdragen. Op deze manier hopen we het bewegen in de ouderzorg een boost te geven.

Beweegochtend 1 web blog Lysbeth

De volgende stap

Vanuit de GGD Twente hebben Bert Oudenaarden en Karlijn Tijhuis een rondje langs de velden gedaan. De verschillende partners hebben input geleverd voor een plan van aanpak. Een wens vanuit het ROC van Twente is om een bijdrage te leveren door het gedachtegoed van positieve gezondheid op te nemen in het curriculum van het keuzevak Senioren in Bewegen of bijvoorbeeld het profiel Sport, Bewegen en Gezondheid. We willen de toekomstige beroepsprofessionals dit nieuwe gezondheidsconcept meegeven. We zouden graag kennis vanuit het netwerk willen ophalen om dit samen verder te kunnen ontwikkelen.

Maar eerst de welverdiende zomervakantie! Even tot rust komen en nadenken over welke mogelijkheden en kansen er allemaal zijn. Want kansen zijn er genoeg! En dat terwijl ik heerlijk in het zonnetje op het strand zit en het geluid van de ruisende golven hoor. En daarna weer volop aan de slag om samen met de Posten en wellicht snel ook anderen, de verschillende activiteiten vorm te geven.