Actueel

Maak kennis met Zorgbelang Overijssel

Bij Zorgbelang Overijssel vinden we het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past.

Client centraal
Onze visie is dat de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal horen te staan. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. Zorgbelang is dé regionale schakel tussen al deze partijen. Wij geloven in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Dit is één van de redenen waarom wij partner zijn geworden van Twente gezond.

Positieve gezondheid
De taakstelling van Zorgbelang  gaat uit van  het concept ‘positieve gezondheid’. Onze taken richten zich op het versterken van de eigen kracht en de zelfstandigheid van kwetsbare burgers. Belangrijk voor burgers is dat zij op alle levensterreinen serieus worden genomen. Heldere informatie, onafhankelijke cliëntondersteuning, daadwerkelijk luisteren naar burgers, (mede)zeggenschap en onafhankelijke klachtenopvang zijn dan noodzakelijke voorwaarden. Bij de invulling van deze voorwaarden door zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten kunnen wij, als regionaal schakelpunt, een actieve rol spelen.

Clientondersteuning in de zorg en het Sociaal Domein
Onze onafhankelijke cliëntondersteuners kijken naar de kern van het probleem zodat duidelijk wordt wat mensen écht nodig hebben.  Niet het systeem van wet-, regelgeving en financiering staat centraal maar de mens om wie het gaat in zijn totaliteit. In opdracht van gemeenten biedt en stimuleert Zorgbelang Overijssel duidelijke onafhankelijke informatie zodat mensen op allerlei fronten de eigen regie kunnen voeren. Wanneer juiste keuze-informatie gegeven wordt, en hierbij over grenzen heen gekeken wordt, draagt dit bij aan positieve gezondheid. Bovendien krijgen cliënten in Twente gratis clientondersteuning door te bellen met 074 – 2913697.

Burgerraadpleging en kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief
Een mooi voorbeeld van een toetsing vanuit cliëntperspectief is www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Deze methode is gebaseerd op het concept van Positieve gezondheid. Burgers geven zelf aan waar de kwaliteit van leven verbeterd kan worden. Daarnaast voeren wij raadplegingen uit voor gemeenten, instellingen, ziekenhuizen en zorgorganisaties zodat beleid verbeterd wordt door inbreng van burgers, patiënten en cliënten.

Versterking van medezeggenschap voor Wmo-raden en cliëntenraden
Wij trainen en ondersteunen adviesraden en cliëntenraden. Hierbij geven wij niet alleen informatie maar trainen wij mensen ook in het positief kijken naar gezondheid. Adviesraden kunnen bijvoorbeeld burgers met een beperking actief inzetten om mee te doen en hun ervaring in te brengen. Ook al heeft iemand een diagnose van een ziekte dan kan het zijn dat er  nog wel een heel groot gebied is waar hij of zij wel gezond is. Deze inbreng van mensen is een waardevolle aanvulling voor adviezen voor beleidsvorming.

Onafhankelijke klachtenopvang bij gemeenten en zorginstellingen
Welke impact heeft een klacht voor de gezondheid van mensen? Wat betekent het als dingen niet goed gaan in zorg of Wmo? Onze onafhankelijke klachtenfunctionarissen en ombudspersonen zijn er om mensen met deze vragen te helpen bij het vinden van positieve oplossingen.

Onafhankelijke klachtenopvang bij gemeenten en zorginstellingen
Samen maken we kwetsbare burgers sterker, zodat zij ook daadwerkelijk kunnen streven naar positieve gezondheid! Voor meer informatie over Zorgbelang Overijssel; kijk op www.zorgbelang-overijssel.nl