Actueel

De onderwerpen die we bij GGD Twente tegenkomen zijn uiteenlopend. Van het ondersteunen van prille jonge ouders bij hun pasgeboren kindje, tot het onder controle brengen van een TBC uitbraak. Van het managen van een ‘draaideur bezoeker’ op de poli seksuele gezondheid, tot het adviseren bij de invoering van de omgevingswet.

We hebben ons bij GGD Twente voorgenomen om ons doen en laten te spiegelen aan het concept “Positieve Gezondheid”. Dat is lang niet even gemakkelijk. Vaak nog schieten we in ons door de jaren aangeleerd gedrag van behandelen en oplossen. Te vaak nog in een stijl van expert en soms ook als betweter. Dingen afleren is veel moeilijker dan dingen aanleren.
Een van de onderwerpen die onlangs speelde, was de maatschappelijke onrust omtrent de rubberkorrels op kunstgrasvelden. In de korrels zitten kankerverwekkende stoffen. Het grote schrikbeeld van de veel mensen is, dat zij ooit getroffen zullen worden door kanker. Ongeveer 1 op de 3 mensen krijgt een bepaalde vorm van kanker voor zijn 75e. Terechte zorgen dus. Aan de GGD is door diverse gemeenten advies gevraagd over wat te doen. Hoe formuleer je nu zo’n advies vanuit positieve gezondheid?
Achteraf gezien hebben we ons dat niet afgevraagd. Een technische benadering brengt ons tot het advies dat de concentraties dusdanig laag zijn, dat er bij normaal gebruik geen gevaar is voor de volksgezondheid.
Maar jaa...... die zorgen zijn er wel bij een groot deel van het publiek. Eigenlijk moeten mensen zelf de keuze maken. Dat past goed binnen het concept van positieve gezondheid. Maar kan men dat wel? Is de doorsnee sporter, vader en moeder voldoende gezondheidsvaardig om deze keuze te maken? Ook al een aspect van positieve gezondheid. Gaat lekker bewegen, meedoen en voldoening vinden in een potje voetbal, boven het idee dat je dat doet in een omgeving die, met heel veel slagen om de arm, ziekte kan veroorzaken? Ook in het concept positieve gezondheid past heel goed het behandelen en het voorkomen van een gezondheidsbedreigende situatie.
Ik ben wel gecharmeerd van de Amsterdamse oplossing. Amsterdam gaat in de komende jaren, in het tempo van normaal onderhoud en vervanging, alle kunstgrasvelden met rubberkorrels vervangen door een alternatief zonder gezondheidsbedreiging. Daarmee verwijderen ze potentiele ziekteverwekking, komt men tegemoet aan de al dan niet gefundeerde vrees van veel mensen dat men kanker krijgt van het sporten op kunstgras. Feitelijk helpt de gemeente haar inwoners om een gezonde keuze te maken. Door een complexe factor weg te halen, stijgt de gezondheidsvaardigheid van de Amsterdammer. De keuze voor de Amsterdammer voor het sporten op een kunstgrasveld wordt een stuk eenvoudiger.
Ik zie een lonkend perspectief: een lokale overheid die serieus werk maakt van gezondheidsbevordering van haar inwoners. Wat gaat dat in de toekomst nog brengen waar het gaat om het brengen van groen in de stad, een beweegrijke omgeving maken, het autoluw maken, het realiseren van gezonde scholen en schoolpleinen?

Bert Oudenaarden