Actueel

Stichting Gold Stars Heracles organiseert en stimuleert walking football voor 60-plussers. Dit is ‘wandelvoetballen’ met leeftijdsgenoten in een eigen tempo. Op een verantwoorde manier werken aan de conditie. Sportief bezig zijn, maar waar de sociale contacten net zo belangrijk zijn.

Gold Stars Heracles is ontstaan uit het initiatief van de Eredivisie, het Nationaal Ouderenfonds en de VriendenLoterij onder de naam Old Stars. Een succesvol landelijk project dat veel belangstelling en deelnemers heeft gekregen. Gold Stars Heracles heeft haar eigen missie en visie. Naast de nadruk op walking football, gezondheid, bewegen en sociale activering is er ook aandacht voor de promotie van de stad Almelo.

WalkingFootball 400x267

Wij hebben een aantal doelstellingen:
1. In stand houden van een walking football-team bij de betaalde voetbalorganisatie Heracles Almelo.
2. Als ambassadeur en initiatiefnemer walking football introduceren bij amateurclubs in de regio samen met Het Nationaal Ouderenfonds en BVO Heracles.
3. Het periodiek organiseren van een internationaal Gold Stars walking football-toernooi, bij voorkeur in het Heraclesstadion, onder de naam Almelo City Cup.
4. Aandacht vragen voor walking football als onderdeel van het zorgpakket bij zorgaanbieders.

Het walking football is met name gericht op de gezondheid van ouderen van af 60 jaar door gericht te werken aan de aspecten gezond bewegen en gezond leven en voorkomen van sociaal isolement. Door personen aan te spreken op hun vroegere sportieve hobby’s en de sociale contacten bereiken dat zij weer actief meedoen in de maatschappij. Door actieve participatie aan de walking football groep worden contacten gelegd, worden verborgen talenten geactiveerd en gaan mensen weer deelnemen in sociale netwerken binnen of buiten de sportverenigingen.

De motivatie om partner te worden van Twente Gezond is ingegeven door verwachting dat door het meer bekend maken van het walking football en de gelijke mogelijkheden voor andere sporten de partners in de uitvoering van hun werkzaamheden ook de voordelen en kansen zien van bewegen en gezond leven door ouderen en het voorkomen van sociaal isolement. Hopelijk zullen de zorgverzekeraars dit ook gaan inzien en dit ondersteunen. De kansen liggen er om gebruik te maken van elkaars know how, ervaring en netwerken om voor de doelgroep een goed georganiseerde “sportieve tijdsbesteding” te bezorgen. Wij hopen te bereiken dat de doelstelling zoals hiervoor beschreven in dit platvorm aandacht en navolging vindt.