Actueel

Sportservice Overijssel is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van sport en bewegen en is daarmee de belangrijkste schakel in de provinciale sportinfrastructuur. Onze missie is om zoveel mogelijk inwoners van Overijssel aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

'Sport en bewegen' heeft een grote maatschappelijke betekenis. Sport en bewegen zorgt voor participatie en sociale cohesie en is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Daarnaast heeft meedoen aan sport- en beweegactiviteiten een belangrijke opvoedkundige waarde voor de jeugd. Positieve gezondheid is zowel een beweging als een methodiek. Met sport en bewegen grijpen wij aan op meerdere aspecten van lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren.

Foto senioren

Samenwerking en maatwerk zijn voor de komende jaren de sleutelwoorden om lokale initiatieven beter van de grond te krijgen en de verschillende ontwikkelde leefstijlinterventies en arrangementen te laten aansluiten op de verschillende levensfasen van de inwoners en daarmee het lokale beleid. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid en aandacht in het kader van preventieve gezondheid deels verlegd zal moeten worden naar de contexten waar dit veel voorkomt, als onderwijs, kerk en zorg. Kortom, naast de ambitie om minimaal 75% van de Overijsselse inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen, zijn er voldoende uitdagingen om de komende jaren met de partners aan te gaan.

Met Twente Gezond hopen wij door het koppelen van expertises en ervaringen, doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van iedere Tukker.