Actueel

De Twentse Zorgcentra gaan komend jaar van start met het initiatief ‘Mijn Leven’. Mijn Leven is een cliëntendossier dat kansen biedt om de vraag van de cliënt nog meer centraal te stellen. Het vullen van het Mijn Leven dossier begint met het voeren van het goede gesprek.

Om te komen tot de kern van wat er toe doet in iemands leven hebben De Twentse Zorgcentra een aantal manieren van in gesprek gaan op een kaart gezet, die kunnen ondersteunen in het gesprek tussen cliënt, verwant en Persoonlijk Begeleider. Hier is het spinnenweb van Positieve Gezondheid er ook één van.

Naast Mijn Leven worden er bij De Twentse Zorgcentra meerdere instrumenten ingezet om het zeggenschap van cliënten te vergroten en de cliënt verder centraal te zetten. In het onderstaande PDF-bestand worden de Instrumenten Zeggenschap, zoals deze worden toegepast bij De Twentse Zorgcentra, omschreven. Meer weten over De Twentse Zorgcentra? Neem dan eens een kijkje op: www.detwentsezorgcentra.nl.

Pdf-bestand Instrumenten Zeggenschap: instrumenten-zeggenschap