Disclaimer

TwenteGezond.nl wordt onderhouden door GGD Twente. Ondanks de constante zorg en aandacht die GGD Twente en de aangesloten partners aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op TwenteGezond.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGD Twente.

GGD Twente kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

GGD Twente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Deze site plaatst cookies om de site goed te laten werken, bijvoorbeeld bij het zoeken naar trefwoorden of om uw voorkeur van lettergrootte te onthouden. Verder plaatsen we cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuen of individuele apparaten (zoals een pc, ipad of mobiele telefoon). Ook derden kunnen cookies plaatsen, zoals YouTube als u een video op deze site bekijkt of social media als u een pagina deelt via een icoontje onder de tekst.