Over Twente Gezond

Twente gezond is geïnspireerd op de werkwijze van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid ….’ Twente Gezond is een platform van publieke en private organisaties in Twente: bedrijven, onderwijsinstellingen, instellingen op het gebied van gezondheid, welzijn, participatie, zingeving, etc. Organisaties die direct of indirect werken aan gezondheid in Twente.

Twente Gezond is het vierde regionetwerk in Nederland!

22 september 2016 hebben 26 partners de ‘pledge’ ofwel plechtige belofte getekend om gerichte en concrete activiteiten te ondernemen! Meer weten? Zie de Twente Gezond Pledge (PDF) & onderstaand filmpje voor een mooie impressie!

Door goede initiatieven en praktijkvoorbeelden te delen, kunnen we  elkaar inspireren en versterken. Door het organiseren van(regionale/lokale) symposia en netwerkbijeenkomsten, maar ook met de inzet van bijvoorbeeld deze website, blog, nieuwsbrieven en mogelijk andere instrumenten aangedragen door partners binnen Twente gezond. We bieden een podium aan (potentiële) partners om hun plan of idee te etaleren en daarbij (verrassende) samenwerkingspartners te vinden.
Twente Gezond is een initiatief van GGD Twente.