Aangesloten partners

De kerntaken van Zorgbelang Overijssel sluiten goed aan op Twente Gezond. Zorgbelang Overijssel richt zich op het versterken van de eigen kracht van kwetsbare burgers.

Belangrijk voor burgers is dat zij op alle levensterreinen serieus worden genomen. Heldere informatie, onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning, daadwerkelijk luisteren naar burgers, (mede)zeggenschap en onafhankelijke klachtenopvang zijn dan belangrijke voorwaarden.

Zorgbelang Overijssel streeft met behulp van duidelijke methoden naar de volgende concrete resultaten:

  • Gratis onafhankelijke clientondersteuning voor kwetsbare burgers
  • Goede keuze-informatie in Twente!
  • Methodische luisteren naar kwetsbare burgers (raadplegen)
  • Zeggenschap voor burgers!
  • Mensgerichte afhandeling van knelpunten en klachten!

Bekijk de website van deze partner: Zorgbelang Overijssel