Aangesloten partners

Als kinder- en buitenschoolse opvang wil Kinderdomein kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Kinderdomein heeft een beleidslijn Gezond Opgroeien en zet zich op allerlei manier in voor meer beweging en een gezonde leefstijl voor kinderen van 0-12 jaar. Hierbij worden de ouders actief betrokken. Kinderdomein richt zich daarnaast op het motorisch leren voor peuters. Ook heeft Kinderdomein als doel om een gezonde gezinsleefstijl te realiseren in Twente, door middel van Gezinsbegeleiding in samenwerk met de GGD wordt hier vorm aan gegeven.

Bekijk de website van deze partner: Kinderdomein