Aangesloten partners

Hartelijk, huiselijk en hulpvaardig, dat zijn de kernwaarden van zorgcentrum De Posten. De Posten draagt bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliƫnten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij De Posten wordt uitgegaan van het recht dat ieder mens heeft om zelf vorm en inhoud te geven aan zijn leven en hierover de regie te hebben. De mogelijkheden en wensen van cliƫnten staan centraal bij het afstemmen van de zorg en ondersteuning. Familie en mantelzorgers worden hier ook nadrukkelijk in betrokken.

Bekijk de website van deze partner: De Posten