Aangesloten partners

Sportservice Overijssel is een provinciaal servicepunt voor sport en bewegen. Samen met verschillende partners wordt er continu gewerkt aan randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat in Overijssel. De belangrijkste ambities voor Sportservice Overijssel zijn het uitbreiden en verbeteren van het sport- en beweegaanbod, een optimale sportinfrastructuur en een toename van het aantal inwoners dat deelneemt aan sport- en bewegingsactiviteiten.

Bekijk de website van deze partner: Sportservice Overijssel