Aangesloten partners

Arcon is een onderzoeks-, en adviesorganisatie in het sociale domein. Medewerkers werken met passie aan projecten rond vrijwillige inzet, senioren, jeugd, participatie en informele zorg. In 2013 heeft Arcon in opdracht van Twentse gemeenten Menselijke Maat ontwikkeld: een onafhankelijk kwaliteits- en verbeterinstrument dat past in de gemeentelijke regierol. Met Menselijke Maat kunnen organisaties laten zien in welke mate hun dienstverlening bijdraagt aan de Wmo en de Jeugdwet. Arcon houdt zich actief bezig met het uitrollen van de Menselijke Maat bij gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders én het ondersteunen van o.a. gemeenten bij het naleven van het VN verdrag over inclusie en toegankelijkheid. Hiermee streeft Arcon o.a. naar een inclusievere samenleving en een bredere implementatie van Menselijke Maat onder welzijnsaanbieders en gemeenten in Twente.

Bekijk de website van deze partner: Arcon