Aangesloten partners

Humanitas Onder Dak kijkt vanuit een breed perspectief naar de gezondheid van dak- en thuislozen in Twente. Zo wordt niet alleen het belang van sport en bewegen ingezien, maar wordt er ook gekeken naar de leefwijze van inwoners en cliĆ«nten. Ook schenkt Humanitas Onder Dak aandacht aan het belang van gezondheid in relaties. Hierbij ligt de focus op het versterken van  zelfredzaamheid en een beroep doen op de eigen regie die mensen hebben in hun leven. Humanitas Onder Dak ziet graag dat iedereen op elk vlak wat gezonder wordt en dat gezond worden bereikbaar wordt voor iedereen. Maar het belangrijkste doel is dat het voor iedereen normaal moet zijn om mee te doen in de samenleving.

Bekijk de website van deze partner: Stichting Humanitas Onder Dak