Aangesloten partners

Vanuit de gemeente Almelo en vanuit een eigen visie heeft Sportbedrijf Almelo de opdracht en opgave om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Almelo te stimuleren tot een gezond en sportief leven. Vanuit  ‘Sportstimulering’ organiseren en faciliteren zij in processen en producten die inwoners, scholen en sportverenigingen helpen actiever en gezonder te zijn. In het bijzonder richt ‘Sportstimulering’ zich op kwetsbare doelgroepen; jeugd, lage SES, mensen met een beperking enzovoorts. Er wordt breed en veel ingezet om deze doelgroep een gezondere leefstijl bij te brengen: van meer en beter bewegingsonderwijs tot topsport en talentontwikkeling.

Bekijk de website van deze partner: Sportbedrijf Almelo