Aangesloten partners

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanuit een visie die gebaseerd is op positieve gezondheidszorg. Mindfit Preventie versterkt de positieve psychische gezondheid van mensen, van 0 tot 100 jaar. Tevens biedt zij expertise ten behoeve van deskundigheid van professionals en vrijwilligers rondom de psychische gezondheid. Het accent in het aanbod ligt op groepsgerichte interventies. Mindfit gaat uit van de veerkracht en eigen regie van mensen en gelooft dat het gaat om de eigen keuzes van mensen in hun leven. Wanneer dit leven op de één of andere manier leeg loopt door veel stress, dan kijkt Mindfit er naar hoe de accu van mensen weer voldoende gevuld kan worden.

Bekijk de website van deze partner: Mindfit