Aangesloten partners

De Nieuwe Organisatie (DNO) richt zich op welzijn en maatschappelijke dienstverlening. DNO bestaat uit Scoop Welzijn, Sociale Wijkteams en Maatschappelijk werk. Op het gebied van welzijn heeft DNO een breed aantal producten, voor doelgroepen van nul tot honderd jaar en zelfs ouder. Binnen DNO wordt veel waarde gehecht aan het autonoom kunnen zijn van mensen en dat ze weten op wie ze een beroep kunnen doen wanneer zij het even moeilijk hebben. DNO streeft ernaar dat ieder mens een goed en gezond leven heeft. De visie van DNO is bijdragen aan een betekenisvol bestaan en toekomstperspectief voor alle burgers, vanuit een focus op preventie.

Bekijk de website van deze partner: DNO