Aangesloten partners

Wijkracht is een nieuwe organisatie, werkzaam in zeven Twentse gemeente. Wijkracht biedt sociale zorg: een combinatie van welzijn en zorg. Het draait bij Wijkracht om het versterken van de zelfredzaamheid van deze mensen. De match met positieve gezondheid is dat Wijkracht uitgaat van wat mensen nog kunnen en wij stellen de mogelijkheden centraal in plaats van het probleem. Wijkracht ondersteunt deelnemers kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen. Dit gebeurt door persoonlijke begeleiding, individuele ondersteuning maar ook door groepsgerichte ondersteuning.

Bekijk de website van deze partner: Wijkkracht Hengelo