Aangesloten partners

De Twentse Zorgcentra is een organisatie voor mensen, van jong tot oud,  met een verstandelijke beperking. Zij bieden op alle levensdomeinen zorg, ondersteuning en behandeling als dit nodig is. De Twentse Zorgcentra blijft dichtbij de cliënt, de cliënt mag rekenen op deskundigheid en er wordt daarbij gestreefd naar eenvoud. De Twentse Zorgcentra streeft op deze wijze naar een goed leven voor hun cliënten en mooi werk voor hun medewerkers in een financieel gezonde organisatie. Goed leven betekent dus maatwerk leveren, dat wat goed leven inhoudt, bepaalt de cliënt en zijn familie of sociale netwerk.

Bekijk de website van deze partner: De Twentse Zorgcentra