Aangesloten partners

GGD Twente is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de Twentse gemeenten. Van oudsher is dit een gezondheidsdienst die veel doet aan preventie. GGD Twente zoekt eigenlijk al jaren naar wat de juiste manier is om binnen gemeentes veel breder en effectiever aan gezondheid te werken. Het concept positieve gezondheid bied hier belangrijke handvatten voor. Met positieve gezondheid kan GGD Twente bijvoorbeeld een belangrijk aandeel leveren aan de inhoudelijke lading van de transities waar gemeentes mee te maken hebben.

Bekijk de website van deze partner: GGD Twente