Aangesloten partners

FC Twente Scoren met Gezondheid is een gecombineerde leefstijl interventie gebaseerd op de dimensies van positieve gezondheid. FC Twente scoren met Gezondheid houdt zich bezig met mensen fitter en actiever maken door sport en gezondheid in te zetten als middel. Daarnaast vindt een traject plaats waarin mensen begeleid worden naar de onderwijs- of arbeidsmarkt. De achterliggende visie is dat sport, gezondheid en begeleiding naar de maatschappij aan elkaar gekoppeld moeten worden, om iemand optimaal te motiveren naar een beter leven. Er zijn twee belangrijke doelen: mensen gezonder maken én mensen laten participeren in onze maatschappij.

Bekijk de website van deze partner: FC Twente