Aangesloten partners

Nieuwe maatschappelijke trends zijn misschien wel de belangrijkste reden voor de groeiende aandacht voor positieve gezondheid. Bij deze trends valt te denken aan een sterkere focus op een gezondere leefstijl, verschuiving van de WMO naar gemeenten en een groeiende groep ouderen die niet meer werken. Eén van de partners die op basis van deze trends zijn werkwijze aanpast is het ROC van Twente. Vanuit het ROC zijn er twee initiatieven die raken aan positieve gezondheid. Allereerst is dit het project van de Gezonde School, daarnaast is het ROC bezig om binnen de opleidingsstructuur te kijken naar hoe er ingespeeld kan worden op maatschappelijke trends. De nieuwe kijk op gezondheid is hier een belangrijk deel van.

Bekijk de website van deze partner: ROC van Twente