Aangesloten partners

Door middel van verschillende programma’s gericht op voeding en beweging richt 'Maak werk van je gezondheid' zich op de gezondheid van werknemers. Het actief en collectief bevorderen van de gezondheid van jonge en oudere medewerkers verlaagt het ziekteverzuim, leidt tot actievere deelname aan het arbeidsproces, schept een gezamenlijk kader en verbetert daarmee de groepsdynamiek. Afhankelijk van wat de werkgever wil wordt een programma samengesteld met verschillende activiteiten.

Bekijk de website van deze partner Maak werk van je gezondheid