Inspirerende initiatieven

“Ik denk dat het belangrijkste van positieve gezondheid is dat je mensen in zijn geheel ziet staan”

Aan het woord is Laura Höfte, coördinator van FC Twente Scoren met gezondheid. Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In deze Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht.

Sport, gezondheid en begeleiding naar de maatschappij

“FC Twente Scoren met Gezondheid is een gecombineerde leefstijl interventie gebaseerd op de dimensies van positieve gezondheid. Wat wij eigenlijk doen is mensen fitter en actiever maken door sport en gezondheid in te zetten als middel. Daarnaast vindt een traject plaats waarin mensen begeleid worden naar de onderwijs- of arbeidsmarkt. Onze visie is dat sport, gezondheid en begeleiding naar de maatschappij aan elkaar gekoppeld moeten worden, om iemand optimaal te motiveren naar een beter leven. Als je met een persoon alleen maar bezig gaat met sport en vervolgens weer nutteloos thuis laat zitten, dan is het effect dat je bereikt met sporten minimaal. Naast de sport vinden er daarom zogenaamde thema’s plaats waarin mensen bijvoorbeeld werken aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid, maar ook geïnformeerd worden over kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt in Twente. Er zijn twee belangrijke doelen: mensen gezonder maken én mensen laten participeren in onze maatschappij. Bij dit laatste is het beheersen van de Nederlandse taal ontzettend belangrijk, hier speelt FC Twente Scoren met Gezondheid ook een belangrijke rol in.”

De match met positieve gezondheid

“Wij hebben aandacht voor alle dimensies van positieve gezondheid. Dit zie je ook terug in onze interventie. Hierin zit ook onze kracht, wij werken altijd vanuit alle mogelijkheden van de deelnemers. Daarbij gebruiken we sport als middel, omdat wij denken dat sport al zoveel raakvlakken heeft met bijvoorbeeld het werken aan je zelfvertrouwen, het leren samenwerken, het leren luisteren naar elkaar, werken aan je gezondheid enzovoorts. Wij hebben altijd één uur sport, en hier zit twee uur thema aan vast. Als je het sportdeel zou weghalen, bereik je niet wat we nu bereiken. Thema’s zijn bijvoorbeeld gezonde voeding, gezond bewegen, zelfbeeld, spanning en ontspanning. Daarnaast is er heel veel gericht op ‘wat is jouw droom?’ en hoe men dit kan bereiken. Ik denk dat het belangrijkste van positieve gezondheid is dat je mensen in zijn geheel ziet staan. Je stimuleert mensen om op alle verschillende vlakken van positieve gezondheid verantwoordelijkheid te nemen, met hulp weliswaar. Zo ben je niet alleen maar met een deelaspect van iemands leven bezig.”

“Ik denk dat het belangrijkste van positieve gezondheid is dat je mensen in zijn geheel ziet staan”

Positieve gezondheid in Twente
Ik merk aan alle kanten dat Twente klaar is voor positieve gezondheid. Het leeft! Mensen beginnen steeds meer te koppelen en samen te werken. Daarin merk ik ook dat er schotten vervallen tussen verschillende deelgebieden. Om positieve gezondheid tot een succes te maken in Twente is het belangrijk dat men weet wat er is én elkaar opzoekt, dit vind ik ook mooi aan het platform Twente Gezond. Vind elkaar en zorg dat je met elkaar samenwerkt in plaats van dat je in elkaars vaarwater zit. Ik denk dat als we met elkaar interventies aan elkaar weten te knopen, we heel veel kunnen bereiken.“

“Vind elkaar en zorg dat je met elkaar samenwerkt in plaats van dat je in elkaars vaarwater zit.”

Erkennen en gebruik maken van elkaars expertises binnen Twente Gezond

“Onze ervaring na acht jaar is dat je, onder de vlag van een voetbalclub waar de regio erg trots op is, makkelijker ingangen krijgt tot kwetsbare doelgroepen. Wij kunnen onze ingangen delen met andere partners binnen Twente Gezond, zodat ook zij deze doelgroepen kunnen bereiken. Ik zie Enschede als groot voorbeeld voor Twente Gezond. Hier is al gerealiseerd waarvan ik hoop dat ook in de rest van Twente gebeurt. Mogelijkheden die organisaties te bieden hebben aan elkaar knopen en elkaar weten te vinden als dit in het belang is van een persoon. Bij veel organisaties in Enschede heeft iedereen het zelfde belang: samenwerken, zorgen dat we met elkaar mensen stappen laten maken naar een beter leven. Het erkennen van elkaars expertises en hier gebruik van maken zie ik als mooie kansen met Twente Gezond. Maar ook het brede netwerk dat gecreëerd wordt biedt mogelijkheden.”

FC Twente Scoren met Gezondheid binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande web is te zien hoe FC Twente Scoren met Gezondheid zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid. “Lichamelijke functies zijn belangrijk bij ons, maar niet het allerbelangrijkste. De andere vijf dimensies hangen heel erg samen en zijn natuurlijk super belangrijk. Sociaal- maatschappelijk participeren, hier gaat het bij ons om. Grappig om te zien eigenlijk dat ik lichaamsfuncties nu het laagst zet, ondanks dat het sport gericht is. Maar dit bewijst ook weer dat sport echt het middel is om de andere doelen te bereiken.”

web

FC Twente Scoren met Gezondheid: aandacht voor alle dimensies