Inspirerende initiatieven

“Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en dit willen we graag uitdragen..”

Aan het woord zijn Bert Deliën en Sahajo Rychtarski, directeur en stafbureau medewerker bij Humanitas Onder Dak. Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In de Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht.

Eigen kracht en het zelf doen

“Wij bieden zorg aan dak- en thuislozen in Twente, jaarlijks zo’n negenhonderd unieke personen. De zorgverlening vindt plaats vanuit locaties in Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Eigenlijk vallen onze diensten op te splitsen in drie grote takken: plekken waar mensen intern kunnen wonen, ambulante zorg en dagbesteding. Het gaat bij ons om het normaliseren en mensen zo veel mogelijk hun eigen kracht laten aanspreken, zodat onze cliënten op eigen kracht weer aansluiting vinden met de maatschappij. We proberen zo minimaal mogelijk hulp in te zetten, zodat mensen het wel zélf blijven doen en zélf blijven deelnemen. Het aanspreken van de eigen kracht van cliënten is een bewuste keuze. Je zou namelijk heel veel hulp in kunnen zetten, maar wanneer deze op een gegeven moment weg valt, is de kans groot dat de cliënt niet in staat is om zichzelf te redden. Hulpverleners zouden zich eigenlijk overbodig moeten maken. Dit gaat niet altijd op, soms is er blijvende hulp nodig, maar ook dan kijken wij altijd nog naar ‘wat kan iemand zelf’ en ‘hoe kan de zorgverlener aanvullend zijn’.”

“Bij ons gaat het om het normaliseren en mensen zo veel mogelijk hun eigen kracht laten aanspreken.”

Opvang voor jong en oud

“In de kern richten wij ons op dak- en thuislozen, maar ook op mensen die dreigen dak- of thuisloos te worden helpen wij. Qua leeftijd zit er geen ondergrens en geen bovengrens aan onze cliënten. Er worden in onze onderkomens kinderen geboren, gelukkig slechts bij uitzondering, maar we hebben ook cliënten die hoogbejaard zijn. Hoe cliënten bij Humanitas Onder Dak terecht komen wisselt nogal. Er zijn mensen die hier met een plastic tas binnen komen wandelen, maar ook cliënten die verwezen worden. Dit verwijzen vindt bijvoorbeeld via scholen, gemeenten, maatschappelijk werk of verslavingszorg plaats. Wanneer mensen zich bij ons melden, kijken we naar wat een geschikte woonplek is. Vooral bij jongeren is het bijvoorbeeld zo dat we ons er op richten dat zij zo kort mogelijk in de opvang blijven, hier zijn aparte voorzieningen voor. Jongeren vormen de toekomstige samenleving en van een langdurig verblijf in een opvang wordt niemand gelukkig. Daarom zetten we met jongeren een zo kort mogelijk en sterk mogelijk traject op. We voorkomen zo dat jongeren verder afglijden, en helpen hen aan een veilig woon-, leer- en werkhuis.”

Foto Humanitas Onder Dak e1470044577970 300x400

Oog voor talent

Een aantal jaar terug werd er in de samenleving gesproken over ‘mensen die uit de samenleving vallen’, hier maakten wij onszelf ook schuldig aan. Dit denken is de laatste jaren erg veranderd, in gunstige zin, hier begint wat ons betreft de kijk van positieve gezondheid. Iedereen maakt per definitie namelijk deel uit van de samenleving. Je kunt hooguit spreken van iemand die moeilijk participeert in de samenleving. Wij kijken naar de talenten van mensen en wat zij kunnen, om participeren weer mogelijk te maken. Je maakt zo de gekste dingen mee, zoals dat mensen zeggen ‘ik wil zanger in een band worden!’. Jaren terug hadden we dit onzin gevonden, omdat bijvoorbeeld eerst de financiën op orde moesten zijn. Nu kijken we hier anders tegenaan en gaan we met mensen kijken wat ze moeten doen om dit te bereiken. Zo raken mensen intrinsiek gemotiveerd en zullen ze ook hun leven op de rails willen krijgen. Iemand een kunstje aanleren is geen kunst, maar iemand motiveren om vanuit zichzelf te veranderen, dát is wel een kunst.”

“Iemand een kunstje aanleren is geen kunst, maar iemand motiveren om vanuit zichzelf te veranderen, dat is wél een kunst.”

Landelijk en in Twente meters te maken

“Met positieve gezondheid maak je het mogelijk dat de zwaardere zorgvoorzieningen minder nodig worden. Echter, het is een utopie om te denken dat we deze voorzieningen kunnen missen straks.
We zien ook knelpunten, ondanks dat mensen graag met elkaar samen leven in onze samenleving, lijkt het ‘not in my backyard’ effect groter dan ooit. De weerstand in de samenleving is er dus ook, dit maakt het voor cliënten die aan een nieuwe levensstijl werken niet altijd even makkelijk. Je ziet dit bijvoorbeeld ook rond het vluchtelingenvraagstuk. Er ontstaat aan de ene kant een tendens dat wanneer er iets op te merken valt, er al snel wordt geklaagd. Terwijl aan de andere kant de overheid erg stuurt op dat iedereen mee moet doen. Landelijk, dus ook in Twente, vallen hier nog meters te maken. Maar als je kijkt naar hoe er in Twente wordt samengewerkt, zie je dat er ook al echt slagen worden gemaakt in het kader van preventie.”

Meedoen in de samenleving

“Wij zijn partner van Twente Gezond geworden omdat het aansluit bij de positieve kijk op hulpverlening. Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en dit willen we graag uitdragen. Verder leren wij graag van andere partijen binnen een platform als Twente Gezond. Kansen met partners zien we bijvoorbeeld in het aansluiten bij de bestaande gezamenlijke activiteiten of het opzetten van nieuwe. Wij hebben al een aantal activiteiten lopen, bijvoorbeeld op het gebied van sport. Het organiseren van Social Inclusion Games, een groot Europees sport evenement, is hier een mooi voorbeeld van. Juist bij sport zie je dat talenten en eigen kracht van mensen centraal komen te staan, met alle positieve bijeffecten van dien. Wij zien graag dat iedereen op elk vlak wat gezonder wordt en dat gezond worden bereikbaar wordt voor iedereen. Maar wat we vooral hopen te bereiken, is dat het voor iedereen normaal is om mee te doen in de samenleving.”

Humanitas Onder Dak binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande web is te zien hoe Humanitas Onder Dak zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid.

Humanitas onder dak web