Inspirerende initiatieven

“Eigenlijk is onze hele denkwijze van preventie gestoeld op positieve gezondheid”

Mindfit

Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In de Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht. Aan het woord is Deirdre Janné, preventiemedewerker bij Mindfit.

 Eigen regie en controle weer terugbrengen

“Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanuit een visie die gebaseerd is op positieve gezondheidszorg. Hiermee bereiken we een groot deel van de provincie Overijssel, en sinds kort ook erbuiten. Ons gebied bestaat eigenlijk uit de driehoek; Twente, Deventer, Zwolle, alles wat hier tussen zit. Ons gedachtengoed van het versterken van de psychische conditie spreekt blijkbaar aan, want we groeien ook sinds kort buiten Overijssel. Belangrijk bij ons is dat mensen weer eigen regie terug krijgen in hun leven en controle over hun problemen krijgen. Mindfit bestaat uit drie onderdelen, te weten: de basis ggz, de praktijkondersteuners van de huisarts en Preventie ggz. Er wordt gericht gekeken naar waar de gezondheidswinst van de klant te behalen valt. Het doen van bijvoorbeeld online oefeningen helpt je je veerkracht en regie te versterken. Bij Preventie ggz, waar ik zelf werkzaam ben, richten we ons van oudsher al op positieve gezondheid. We proberen hier allereerst om psychische problemen te voorkomen, maar kijken daarnaast hoe we mensen kunnen versterken in hun vaardigheden om weer in balans te raken.”

“Er wordt gericht gekeken naar waar de gezondheidswinst van de klant te behalen valt.”

De brede doelgroep van Mindfit

“Onze doelgroep bestaat uit deelnemers van nul tot honderd. De preventie richt zich op zowel jeugd en volwassenen, als op ouderen. De basis ggz afdeling richt zich op iedereen vanaf achttien jaar. De preventiewerkzaamheden bestaan uit cursussen, huisbezoeken, voorlichtingen en workshops. Tevens spelen wij in op de signalen die ons bereiken vanuit de verschillende gemeenten en partners, waardoor wij ook aanbod innoveren en ontwikkelen. Vaak wordt er bij deze werkzaamheden gefocust op doelgroepen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan kinderen in stressvolle gezinssituaties, maar ook aan ouderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Mensen komen op verschillende manieren bij ons terecht. Zij kunnen zichzelf aanmelden, maar als je kijkt naar risicogroepen als kinderen of jongeren dan gebeurt het ook vaak op verwijzing.”

Het maken van een brandplan

“Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over dat wat wij aanbieden. Zo blijkt uit tevredenheidsonderzoek dat deelnemers ons in 2015 met een 8 waarderen en 98% raadt anderen een cursus/voorlichting aan. Voor veel mensen kunnen wij een eyeopener zijn door heel praktisch handvaten te bieden. Naast dat wij deelnemers van informatie en handvaten voorzien, worden ze ook zelf aan het werk gezet. Doordat mensen echt zelf met de handvaten die wij bieden aan de slag gaan, verandert er ook iets wezenlijks in hun leven. Wat terug te zien is in onze werkwijze is dat elke deelnemer een soort brandplan voor zichzelf maakt. Mensen krijgen bij ons inzicht in wat er aan de hand is en leren weer de teugels stevig in handen te nemen in hun leven.”

Het belang van intrinsieke motivatie

“Eigenlijk is onze hele denkwijze van preventie gestoeld op positieve gezondheid. Jij bepaalt wat voor jou werkt, is bij ons de insteek. We kijken hierbij heel erg oplossingsgericht, wat gaat er goed, wat kan je anders doen en waar/hoe heb je ons nodig? Met ons groepsaanbod versterken wij de veerkracht van deelnemers, bijvoorbeeld door het lotgenotencontact ervaar je dat je niet de enige bent. En dat steunt enorm! Vervolgens wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken hoe mensen het beste met hun situatie kunnen omgaan, echter centraal blijft staan; het bevorderen van de eigen regie en kracht. Ik vind het een hele vanzelfsprekende manier van denken om mensen zelf na te laten denken over hun gezondheid, het is niet meer van deze tijd dat wij mensen vertellen hoe het allemaal moet. Het is belangrijk dat mensen intrinsiek gemotiveerd worden om te veranderen, dan is de verandering immers des te groter dan wanneer een ander ze vertelt wat ze wel of niet moeten doen. Wij geloven ook dat het gaat om de eigen keuzes van mensen in hun leven. Wanneer dit leven op de één of andere manier leeg loopt door veel stress, dan kijken wij er naar hoe we de accu van mensen weer voldoende gevuld krijgen. Als mensen onmachtig zijn omdat ze de veerkracht zelf niet zelf hebben, dan wordt er gekeken waar deze veerkracht dan wel verkregen kan worden. Bijvoorbeeld door het netwerk van de deelnemers sterker te maken.”

“Ik vind het een hele vanzelfsprekende manier van denken om mensen zelf na te laten denken over hun gezondheid, het is niet meer van deze tijd dat wij mensen vertellen hoe het allemaal moet.”

 Fingerspitzengefühl in Twente

“Ik denk dat het concept van positieve gezondheid wel bij Twente past. Echter, in Twente is de insteek wel wat meer van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Het vraagt denk ik in Twente wel wat fingerspitzengefühl om het voldoende aandacht en lading mee te geven. Belangrijk is dat we eerst de hulpverleners mee krijgen met het concept van positieve gezondheid, om vervolgens breder te kijken naar de inwoners. Als je binnen Twente kijkt denk ik dat het heel belangrijk is om samen op te trekken en te weten waar je elkaar vindt. De participatie is weliswaar bij de burgers neergelegd, maar net zo goed bij de zorgorganisaties, dus wij moeten ook mee. Bij ons gaat het om het verbeteren van de psychische conditie van mensen in Twente, maar ook in Overijssel en daar buiten. Wij willen graag kijken hoe we dit kunnen versterken met andere partners. Als je bijvoorbeeld kijkt naar trending topics als obesitas dan zie je dat een brede aanpak ook gewenst is. Je kunt hier niet alleen het gewicht aanpakken zonder ook met het mentale aspect aan de slag te gaan. Als je problemen als deze goed wilt oplossen, is het belangrijk dat je de juiste partijen om tafel krijgt. Binnen een platform als Twente Gezond kan dit heel goed samengebracht worden in mijn ogen.”

Mindfit binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande web is te zien hoe Mindfit zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid.

positieve gezondheid mindfit