Inspirerende initiatieven

"Opleiden doe je natuurlijk voor anderen, voor jezelf opleiden heeft geen zin"

Aan het woord is Guido Wevers, teammanager opleidingen Sport & Bewegen bij het ROC van Twente. Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In de Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht.

Uitdagingen als gevolg van maatschappelijke trends

“Vanuit het ROC zijn er eigenlijk twee initiatieven die te maken hebben met Twente Gezond en de nieuwe kijk op gezondheid. Allereerst is dit het project van de Gezonde School, daarnaast zijn we bezig om binnen onze opleidingsstructuur te kijken naar hoe we kunnen inspelen op de maatschappelijke trends. De nieuwe kijk op gezondheid is hier een belangrijk deel van. Een belangrijke maatschappelijke trend die wij zien betreft de focus op een gezondere leefstijl, daarnaast verandert er veel door de WMO die verlegt is naar de gemeenten en wordt de oudere bevolking die niet meer werkt steeds groter. Deze trends brengen uitdagingen met zich mee voor ons. Door de nieuwe trend omtrent het promoten van een gezonde leefstijl, ontstaan er nieuwe banen en hebben wij binnen het ROC een nieuw kwalificatieprofiel opgesteld om hier op in te spelen. Vanuit de oude structuur hadden we een raakvlak met maatschappelijke trends vanuit de richting fitness en gezondheid. In het nieuwe plan focust fitness zich meer op het worden van trainer/coach en wordt het gezondheidsaspect geplaatst onder sport, bewegen en gezondheid. Gezondheid kan hier geïnterpreteerd worden in de brede zin van het woord, maar we richten ons vooral op preventie.”

Kansen in de markt zien

“Een mooi voorbeeld van de nieuwe trends zag je bijvoorbeeld bij de Kennisparkrun, een wedstrijd in samenwerking met bedrijven op het Kennispark in Enschede. Zo proberen wij nieuwe verbindingen aan te gaan. Er zijn bedrijven die hierdoor inzien dat werknemers gezonder worden op een sportieve, leuke manier, met als gevolg dat zij hier graag in willen investeren. We vinden het belangrijk dat leerlingen rolmodel zijn in eigen gedrag en creatief op zoek gaan naar kansen in de markt als het gaat om een gezonde leefstijl. Twente Gezond kan hier een belangrijk onderdeel in spelen doordat met nieuwe partners mogelijk nieuwe kansen ontstaan voor onze leerlingen om zich te ontwikkelen.”

 “We vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons creatief zijn en het gaan ontdekken, op zoek gaan naar kansen in de markt als het gaat om een gezonde leefstijl.”

De Gezonde school

“Positieve gezondheid zie je bij ons al heel goed terug via ons project de Gezonde School. Binnen al onze locaties hebben we dit project gestart, met als doel een gezonde en bewuste leefstijl te stimuleren. Dit geldt niet alleen voor studenten, maar evengoed voor medewerkers. De brede kijk op gezondheid zie je hierin ook goed terug. Zo is er voor de studenten het programma SportopMaat en voor medewerkers het programma Fit in je Loopbaan met onder andere cursussen mindfulness en weerbaarheid. Daarnaast is er veel aandacht voor de gezonde schoolkantine, veiligheid en signalering. Ook zijn door middel van vragenlijsten leerlingen bewust gemaakt van een gezonde leefstijl en hoe zij hun leefstijl kunnen aanpassen en zijn er gezonde schoolpleinen gecreëerd. Wij hebben het concept van de Gezonde School centraal opgepakt en vervolgens gekeken op welke manier het geïnitieerd kon worden binnen de diverse locaties. Het ROC van Twente is voor deze aanpak inmiddels beloond met de Gezonde School vignetten: Voeding, Sport en Bewegen en Psychosociaal welbevinden Scholieren reageren over het algemeen positief op de transformatie naar de Gezonde School.”

Jong beginnen met positieve gezondheid

“Een nadeel bij positieve gezondheid en onze gerichte kijk op preventie is dat preventie geld kost, maar tegelijkertijd moeilijk meetbaar is. Omdat het zo moeilijk meetbaar is, is het faciliteren van preventie lastig. Bij het ROC van Twente moeten we telkens creatief zijn in hoe we iemand preventief kunnen inzetten en toch kunnen blijven betalen. Om positieve gezondheid tot een succes te maken in Twente denk ik dat je al heel jong moet beginnen. Misschien moeten we al wel beginnen op de leeftijd voordat kinderen naar de basisschool gaan. Daarnaast vind ik dat je ouders moet sturen, wij kunnen kinderen alles bijbrengen, maar als ouders thuis liever een hamburger eten, wordt het heel lastig voor ons. Ik weet dan ook niet zeker of de regio Twente al welk klaar is voor de transformatie naar positieve gezondheid. Echter, maken we wel grote stappen. Twente Gezond vind ik een mooie stap hierin en een prachtig initiatief om elkaar te ontmoeten en te versterken.”

“Om positieve gezondheid tot een succes te maken in Twente denk ik dat je al heel jong moet beginnen.”

Gezonde leefstijl voor de inwoners van Twente

“Ik ben vanuit het ROC en de veranderingen binnen onze opleidingen heel erg op zoek naar het werkveld. Binnen Twente Gezond kan ik deze opzoeken en de vraag stellen wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat zij zien in trends met het oog op de toekomst. Opleiden doe je natuurlijk voor anderen, voor jezelf opleiden heeft geen zin. Ik vind het heel mooi dat Twente Gezond alle spelers op het gebied van positieve gezondheid in Twente bij elkaar brengt. Uit jezelf doe je dit vaak niet namelijk. Ik hoop met Twente Gezond in de eerste plaats een gezondere leefstijl voor de inwoners van Twente te bereiken: dat mensen langer maar vooral kwalitatief beter leven. Als ROC willen we hier op onze manier ons steentje aan bijdragen. Doordat wij ervaring hebben met wat er gevraagd wordt om een gezonde leefstijl te realiseren, kunnen wij veel voor het werkveld en de partners van Twente Gezond betekenen. Daarnaast is het ook zo dat wij zelf afhankelijk zijn van het werkveld om dit mogelijk te maken. Ik hoop dat wij met onze studenten wat kunnen betekenen in dit opzicht!”

schoolplein 267x400

ROC van Twente binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande twee figuren is te zien hoe het ROC van Twente zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid. Hierbij richt één figuur zich op de vernieuwde opleidingsstructuur binnen Sport, Bewegen en Gezondheid, gebaseerd op maatschappelijke trends. Het tweede figuur is ingevuld vanuit de visie van de Gezonde School.

Afbeelding positieve gezondheid ROC

Het web behorend bij de vernieuwde opleiding Sport, Bewegen en Gezondheid

positieve gezondheid ROC gezonde school

Het web behorend bij de visie van de Gezonde School